De Onderhoudsbedrijvengids voor VvE's is een initiatief van VvE Belang Service BV..

Uit de praktijk is gebleken dat het voor VvE's niet eenvoudig is bedrijven te vinden voor het verrichten van onderhoud en renovatie die ervaring hebben in het werken voor VvE's.
Om aan deze behoefte tegemoet te komen, is de Onderhoudsgids voor VvE's ontwikkeld.
De bedrijven die adverteren in deze gids hebben ervaring in het werken voor een VvE en kunnen de schaalgrootte en kwaliteitseisen die daarbij vaak nodig of gewenst zijn, bieden.

Mocht u vragen hebben over deze website of over de Onderhoudsbedrijvengids voor VvE's dan kunt u ons via het contactformulier benaderen.